Lundebanner_2

Norsk Kennel Klub (NKK) er det organiserte hunde-Norges øverste organ, og de fleste rase- og hundeklubber er tilsluttet NKK gjenom avtale. Imidlertid er endel jakthunderaser ikke tilknyttet NKK direkte, men gjennom sine respektive forbund, som har avtale med NKK. Slik er det også med harehundene, der vi finner beaglen.

Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) er en sammenslutning av harehundklubbene i Norge.
NHKF er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK) og har forvaltningsansvar for de raser som NKK fastsetter, deriblant beaglen. Harehundkubbene dekker hele landet gjennom geografiske harehundkubber, og disse klubbene kan arrangere prøver og utstillinger, og står for utdannelsen av jaktprøvedommere, noe raseringene ikke kan. De forskjellige harehundrasene har imidlertid sine egne avlsråd som er valgt av NHKF.

Beagle Ringen Norge (BRN) er en rasering for beaglen, og driver sin virksomhet gjennom en rekke lokale ringer rundt omkring i landet. Raseringene for harehundrasene kan ikke stå som arrangør av offisielle prøver og utstillinger selv. Det er det harehundklubbene og andre offisielle hundeklubber som gjennom avtaler med sine forbund eller NKK, som har lov til. Ringene har forslagsrett til Norske harehundklubbers forbund (NHKF) på medlemmer til avlsrådet for sin rase, og i rasespørsmål. Avlsrådet blir valgt på NHKF sitt RS. Avlsrådet for Beagle har felles hjemmeside med Beagle Ringen Norge: http://www.beagleringen.no

Beagle Ringen Norge har som formål utbre kjennskap til beaglen som jakthund, og fremme avl av mentalt-, eksteriør- og bruksmessig gode hunder. Videre også å ivareta eiere og oppdretteres interesser for rasen. BRN arbeider også med et spesielt ansvar for å ivareta lokalringenes eksistens rundt omkring i landet.