Lundebanner_2

jakthunden

I Norge er beaglen først og fremst jakthund, og brukes mest på hare og rådyr, men også på rev og hjort. Og jakt er klart den beste aktivitet en beagle kan få. Men også her er der ting som skal trenes inn eller tilvennes i ung alder for å gi gode resultater.

Selv om de aller fleste beagler i Norge er gode jagere, finnes det nok unntak, her som med alt annet. En kommer ikke sovende til gode resultater, så valpen skal  gjøres skogsvant og trenes opp fra ung alder. Jeg tror at også på dette feltet er mye avhengig av eierens innsats. Det arrangeres jaktprøver i store deler av landet. Følg med på NKK’s terminlister og se om du finner noe som passer.