Lundebanner_2

beaglen som familiehund

Mange beagler brukes aldri på jakt - de er mye brukt som ren familiehund, kanskje spesielt i de deler av landet der harejakt ikke er så vanlig. Og at beaglen er populær er forståelig nok, for den har et herlig gemytt, har passe størrelse og lettstelt pels. Den er flott å se på og den er en trivelig og grei hund som trives godt sammen med både små og store.

Men den har et sterkt jaktinstinkt, den er meget selvstendig og aktiv, så det skal ikke stikkes under en stol at beaglen ikke alltid er den letteste rase å oppdra som ren familiehund, hvis den ikke får bli brukt til noe. For en beagle skal brukes! Det må en ikke glemme når en planlegger å kjøpe valp.

Etter min erfaring må det ikke nødvendigvis være på jakt, men den skal aktiviseres og stimuleres daglig. En beagle som kjeder seg kan fort begynne å finne på noe å gjøre selv, og det kan gå ut over mer enn sko og inventar....... At en hund som kjeder seg kan bli destruktiv, gjelder jo de fleste hunderaser, men kanskje i større grad for selvstendige og aktive jakthundraser enn for en rase som er avlet frem som ren selskapshund.

Men at en hund ikke jakter er ikke ensbetydende med at den skal være sofahund! Alle hunder må sosialiseres, aktiviseres og oppdras når de kommer til sin nye familie, ellers kan de lett ende opp som uregjerlige ugagnskråker. Valpekurs og Grunnkurs bør være obligatorisk for alle valper og unghunder slik at hverdagslydigheten er på plass, og med litt innsats fra eierens side er også beaglen verdens beste familiehund!